UBND huyện họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023

02/11/2023 19:12

Sáng ngày 2/11, đồng chí Vũ Đức Hưởng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 11 của UBND huyện để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2023. Dự phiên họp có đồng chí Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Văn Vũ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện. Lãnh đạo các địa phương dự họp qua hình thức trực tuyến.

Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong tháng 10/2023, tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện vẫn duy trì ổn định: Ngành Nông nghiệp tăng trưởng cao, trong tháng đạt 44,4%, trong đó thuỷ sản tăng 49,8%, sản lượng thuỷ sản khai thác tăng 9% so với cùng kỳ; Ngành thương mại và dịch vụ mặc dù tăng trưởng chậm lại so với tháng trước đó, tuy nhiên tiếp tục là ngành tăng trưởng cao trong cơ cấu kinh tế trong tháng tăng 38,9%, luỹ kế tăng 48,4%; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp và Hợp tác xã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tham gia ý kiến tại cuộc họp

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các Chương trình mục tiêu về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, công tác xoá nhà tạm đảm bảo kế hoạch; Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quyết liệt triển khai thực hiện; Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm, chú trọng; Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc và hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định….

Lãnh đạo Công an huyện phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn còn thấp, chưa đạt kế hoạch. Tiến độ trồng rừng gỗ lớn chưa đạt kế hoạch đề ra; Công tác giao mặt biển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn mặc dù được chỉ đạo triển khai quyết liệt, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc; Công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc cần tập trung thực hiện….

Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Đức Hưởng -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai kịch bản tăng trưởng theo kế hoạch; Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách, tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tiếp tục triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đồng thời điều chỉnh kế hoạch chi phù hợp. Tăng cường công tác phối hợp và nêu cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Phát triển văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện tốt công tác tư pháp, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền; Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị: Trước mắt, các phòng, ban, đơn vị  của huyện và các địa phương cần tập trung triển khai công tác giao nuôi mặt nước biển và xử lý phao xốp trong nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính các cấp trong xử lý công việc, nhất là trong công tác giải quyết các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1628
Đã truy cập: 5100365