Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2023.

06/11/2023 14:25

Nhằm giúp các Đảng viên dự bị nắm và hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Về nhiệm vụ của người đảng viên để trên cơ sở đó mỗi đảng viên mới có quản điểm, lập trường chính trị vững vàng, nêu cáo ý chí học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; tích cực tham gia tham gia các phong trào ở địa phương, đơn vị mình; gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình công tác và phấn đấu xứng đáng là Đảng viên ĐCS Việt Nam. Sáng 6/11, Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Tô Văn Hải – PBT Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ.

 

Quảng cảnh buổi lễ khai giảng

Tham gia lớp học có 151 học viên đến từ  20 chi bộ, đảng bộ trong huyện. Lớp được tổ chức học tập trong 10 ngày từ ngày 6 – 15/11/2023. Trong thời gian học tập các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ chủ nghĩa; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chuyên đề Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Đồng chí Châu Quốc Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai các nội dung học tập

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Tô Văn Hải – PBT Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự mà đó còn là trách nhiệm rất lớn. Khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên không chỉ bồi dưỡng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện gương mẫu trong công tác, học tập mà quan trọng hơn đó là phải bồi dưỡng cho mình một kho tàng lý luận chính trị để có thể luôn luôn vững vàng trong mọi tình huống.

 

Đồng chí chí Tô Văn Hải – PBT Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại lễ khai giảng lớp học

Để lớp học đạt kết quả tốt đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ban tổ chức lớp học và các đồng chí giảng viên cần đảm bảo duy trì nghiêm quy định lớp học, đồng thời phải đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để học viên tiếp thu hiệu quả. Đối với mỗi học viên cần bố trí thời gian học tập đầy đủ, nghiêm túc, tiếp thu kiến thức, chủ động sáng tạo, tích cực trong học tập, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, vinh dự của người đảng viên để từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1918
Đã truy cập: 5100655