UBND huyện họp nghe các phòng ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND huyên

08/11/2023 15:15

Ngày 08/11/2023, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe các phòng ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND huyên. Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự, có lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các phòng ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả giải quyết nội dung các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã rà soát nội dung kiến nghị của cử tri, đi kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc với các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện, trong đó: Những nội dung thuộc thẩm quyền của phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung giải quyết ngay, không để tồn đọng; những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện báo cáo đề xuất để UBND huyện có chỉ đạo, giải quyết hoặc báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng đối với nội dung vượt thẩm quyền của huyện.

Cuộc họp được trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn

Kết quả có 35/51 nội dung kiến nghị của cư tri đã được giải quyết, chiếm 68,6%. Có 16/51 nội dung kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết, hiện đang được triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định, chiếm 31,4%. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, giải quyết có kết quả đối với 16 nội dung kiến nghị của cử tri đang giải quyết nhưng chưa dứt điểm và kịp thời thông tin, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1763
Đã truy cập: 5100500