Thường trực UBND huyện Họp giao ban cho ý kiến, triển khai một số nội dung trong tuần

26/02/2024 16:01

Sáng 26/2/2024, Thường trực UBND huyện đã Họp giao ban cho ý kiến thống nhất và triển khai một số nội dung trong tuần.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Đồng chí Vũ Đức Hưởng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Minh – PCT UBDN huyện cũng các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà.   

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực UBND huyện và các đồng chí Uỷ viên UBND huyện đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả việc rà soát bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện; về Đề án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm huyện Vân Đồn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Về dự thảo kế hoạch chuyển đổi số 2024; Dự thảo Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Vân Đồn; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2024; Cho ý kiến các nội dung thuộc phòng Nội vụ tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ; Tờ trình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Y tế, đội kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường; đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính; về công tác cán bộ; Đồng thời cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Sông Đà – Ngọc Vừng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Sông Đà – Ngọc Vừng  

Trên cơ sở các báo cáo của các cơ quan liên quan và ý kiến tham gia phát biểu của các Thành viên UBND huyện dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận thống nhất thông qua việc bổ sung vị trí vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 do phòng Tài nguyên và Môi trường trình tại cuộc họp. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến của các Thành viên Uỷ ban, hoàn thiện trình các sở ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. Giao phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu Hệ số điều chỉnh đối với vị trí tuyến đường giao thông trục chính (từ giáp thị trấn Cái Rồng đến giáp Khu đô thị mới xã Đông Xá), trình đồng thời các sở ngành Bảng giá đất do phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh – PCT UBND huyện phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện đồng ý thông qua các dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số 2024; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Vân Đồn; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 do phòng Văn hoá và Thông tin báo cáo xin ý kiến; Thống nhất thông qua các nội dung do phòng Nội vụ trình tại cuộc họp, đồng thời yêu cầu phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban thuộc huyện, rà soát tổng thể công tác quy hoạch đối với tất cả các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, báo cáo, trình Thường trực Huyện uỷ theo quy chế làm việc.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng cơ bản thống nhất thông qua Đề án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm huyện Vân Đồn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện Đề án trình Thường trực Huyện uỷ theo quy chế làm việc.

Đối với việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Sông Đà – Ngọc Vừng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí theo báo cáo đề xuất của đơn vị tư vấn. Yêu cầu Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các Thành viên Uỷ ban tham gia tại cuộc họp để trình báo cáo, xin ý kiến Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Trong đó, lưu ý rà soát kỹ lưỡng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng; xác định rõ diện tích nghiên cứu quy hoạch và diện tích được giao để thực hiện dự án; khảo sát tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở triển khai sau này; rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến phạm vi, ranh giới nghiên cứu của dự án. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo cụ thể các vướng mắc liên quan đến đất đai thuộc phạm vi nghiên cứu của dự án. Trên cơ sở đó yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia cụ thể các vướng mắc, những điểm cần lưu ý đối với đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư; phối hợp với đơn vị tư vấn, chủ đầu tư hoàn thiện báo cáo trình xin chủ trương Thường trực Huyện uỷ theo quy chế làm việc.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2310
Đã truy cập: 5112351