Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo PCCC và CHCN huyện kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã Hạ Long

29/02/2024 20:46

Sáng ngày 29/02, Đoàn kiểm của Ban chỉ đạo PCCC và CHCN huyện đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện tại xã Hạ Long.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo PCCC và CHCN huyện làm việc với UBND xã Hạ Long

Qua kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn, Đoàn kiểm tra nhận định: UBND xã Hạ Long đã bám sát các nội dung chỉ đạo tại các văn bản của các cấp liên quan đến công tác PCCC và CNCH, chủ ộng tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối các cơ sở theo phân cấp quản lý. Địa phương cũng tích cực trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, công nhân viên; các hộ kinh doanh cũng nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc PCCC để từ đó giúp cho các tổ chức, cá nhân chủ động phòng ngừa cháy nổ xảy ra và có kỹ năng chữa cháy khi xảy ra.

Lãnh đạo UBND xã Hạ Long báo cáo với Đoàn về việc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên và công tác quản lý Nhà nước về công tác PCCC và CNCH của địa phương

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như chưa hoàn thiện hồ sơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy Tổ liên gia an toàn PCCC. Chưa vận động đảm bảo số chỉ tiêu đề ra về trang bị mỗi hộ gia đình 1 bình chữa cháy xách tay, mỗi hộ gia đình có 1 người được tuyên truyền kỹ năng về PCCC. Chưa có quy chế làm việc của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH cấp xã. Công tác triển khai các văn bản của UBND huyện về PCCCR vẫn chưa được thực hiện; Ban chỉ huy PCCCR và các tổ đội PCCC rừng chưa kiện toàn.Việc lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH đối với 40 cơ sở thuộc phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP vẫn chưa được thực hiện…

Đoàn kiểm tra thực tế cơ sở thu mua phế liệu tại thôn 6, xã Hạ Long

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đề xuất một số nội dung địa phương cần triển khai, thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục triền khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Tăng cường công tác tập huấn về công tác PCCC, thoát nạn cho người dân, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; hướng dẫn 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ 2.

Kiểm tra công tác PCCC & CNCH tại cơ sở thu mua phế liệu tại thôn 3, xã Hạ Long

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục vận động mỗi hộ gia đình trang bị 1 bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ để sẵn sàng chữa cháy tại chỗ. Triển khai nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy Tổ liên gia an toàn PCCC. Kiện toàn lại Ban chỉ huy PCCCR và các tổ đội PCCC rừng.

Hàng năm, cần xây dựng kế hoạch PCCCR khớp với tình hình thực tế và phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của huyện về PCCCR xuống các bộ phận, thôn, trên địa bàn.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2149
Đã truy cập: 5112190