Vân Đồn thực hiện nhóm tiện ích chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

11/06/2024 15:33

Thực hiện các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025; Công văn số 2656 ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh v/v “triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chuyển đổi số toàn diện và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 1448 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện nhóm tiện ích Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn vừa triển khai Kế hoạch số 1841 ngày 3/6/2024 về việc “thực hiện nhóm tiện ích Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt”.

Lợi ích của việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Theo kế hoạch, huyện sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH) mở tài khoản phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản chi trả không dùng tiền mặt của đối tượng hưởng chính sách ASXH gồm ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, giảm nghèo.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an địa phương tổ chức dịch vụ chi trả thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của các đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn, ưu tiên các đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Công an các xã, thị trấn thực hiện xác thực thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi hoàn thành thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản ban đầu của các đối tượng, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách các đối tượng hưởng (hoặc cá nhân được ủy quyền nhận) chế độ, chính sách đã có tài khoản chuyển cho tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng.

Đối với các đối tượng chưa có tài khoản, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với phòng, ban, đơn vị có liên quan tại địa phương và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách ASXH tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp ASXH; đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an địa phương trong việc hỗ trợ, phối hợp với ngành LĐTB&XH thực hiện nhiệm vụ này.

Thực hiện nhóm tiện ích chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt sẽ giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi cho các đối tượng chính sách

Phấn đấu hết năm 2024 tất cả các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đủ điều kiện được mở tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản (bao gồm cả người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản). Đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách (hoặc người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản) đã có tài khoản. Phấn đấu chi trả qua tài khoản đến 100% đối tượng hưởng chính sách ASXH (hoặc người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản) đã có tài khoản, có mong muốn chi trả qua tài khoản.

Việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước; Đặc biệt là khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, trục lợi; Hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất trong xã hội và khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhóm đối tượng “yếu thế”.  

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1624
Đã truy cập: 5303594