THỊ TRẤN CÁI RỒNG

06/05/2012 08:00

 

A- THÔNG TIN CHUNG:

 

- Đơn vị: Đảng ủy - HĐND và UBND thị trấn Cái Rồng
 
- Địa chỉ: Khu 4 - thị trấn Cái Rồng
 
- Số điện thoại: 033.3874227
 
- Số Fax:
 

(Trụ sở Đảng Ủy - HĐND - UBND thị trấn Cái Rồng)

 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:  

 

# ĐẢNG ỦY:  

1- Bí thư:

Đ/C: TRẦN A HÙNG

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Cái Rồng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL Kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp 

Nhiệm vụ: Quản lý chung

Số điện thoại: 0915.360.899

Email: tranahung@quangninh.gov.vn

 

1- Phó Bí thư:

Đ/C: NGUYỄN VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Rồng

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0983945801

Email: nguyenvanhoang@quangninh.gov.vn

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN: 

1- Chủ tịch:

 

Đ/C: NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch HĐND thị trấn Cái Rồng

Số ĐT: 0983945801

Email: nguyenvanhoang@quangninh.gov.vn

2- Phó Chủ tịch:

 

 

Đ/C: TRƯƠNG TÙNG LÂM
Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Cái Rồng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT; Đại học QTKD

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0979660888
Email: truongtunglam.vd@quangninh.gov.vn
 

# ỦY BAN NHÂN DÂN: 

 

 

2- Phó Chủ tịch:

 

 Đ/C: PHẠM TRUNG THÀNH
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Rồng

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0919386857
Email: 
phamtrungthanh.vd@quangninh.gov.vn

ĐC: HOÀNG ANH TUẤN
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Rồng

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0904294078
Email: 
hoanganhtuan.vd@quangninh.gov.vn

 

# VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ:

 

 

ĐC: NGUYỄN THỊ PHƯỜNG
Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0367828282

Email: nguyenthiphuong.vd@quangninh.gov.vn

 

ĐC: VŨ THỊ HẢI YẾN

Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0983794728

Email: vuthihaiyen@quangninh.gov.vn

 

# TƯ PHÁP HỘ TỊCH:

 

 

 ĐC: TRƯƠNG KIM CHUNG

Công chức Tư pháp-Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0977919439

Email: truongkimchung@quangninh.gov.vn

 

 

 

ĐC: NGUYỄN MINH CƯỜNG

Công chức Tư pháp-Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Số ĐT: 0984392528

 

 

 

# VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

 

 

 

ĐC: NGUYỄN ĐĂNG KIẾM
Công chức Văn hoá – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0972217628

Email: nguyendangkiem@quangninh.gov.vn

 

  

 ĐC: MẠC THỊ THẮNG
Công chức Văn hoá – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học CT xã hội

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0972219928

Email: macthithang@quangninh.gov.vn

 

# ĐỊA CHÍNH-XÂY DỰNG-ĐÔ THỊ-MÔI TRƯỜNG:

 

ĐC: NGUYỄN THI THUÝ YÊN
Công chức Địa chính – XD, ĐT&MT

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Số ĐT: 0915569514
Email: 
nguyenthithuyyen@quangninh.gov.vn

ĐC: ĐINH VĂN TRƯỜNG
Công chức Địa chính – XD, ĐT&MT

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0965433989
Email: 
dinhvantruong@quangninh.gov.vn

 

# TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

 

ĐC: LƯƠNG THU HẰNG
Công chức Tài chính - Kế Toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0936800459
Email: 
luongthuhang@quangninh.gov.vn

 

 

ĐC: PHẠM HÙNG ANH
Công chức Tài chính - Kế Toán

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0355486288

Email: phamhunganh@quangninh.gov.vn

 

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ: ĐC: LÊ THỊ THU ANH
Bí Thư Đoàn thanh niên

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm
Số ĐT: 0386048239
Email: 

 

 

ĐC: PHẠM THỊ HOA
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0973152418
Email: phamthihoa

 

 

 

ĐC: NGUYỄN VĂN ĐÁNG
Chủ tịch Hội cựu chiến binh
Số ĐT: 0985244124
Email:

 

  ĐC: LÊ THỊ HỒNG CHIÊM
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Trình dộ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 
0936920454
Email: lethihongchiem@quangninh.gov.vn

 

ĐC: LONG VĂN THÀNH
Chủ tịch Hội Nông dân

Trình dộ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01692609588

Email: 
longvanthanh@quangninh.gov.vn

 

ĐC: TRƯƠNG NGỌC KHÁNH
Chỉ huy trưởng quân sự

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 
01655813225
Email: 
truongngockhanh@quangninh.gov.vn

C- GIỚI THIỆU CHUNG:

  

1. Vị Trí Địa lý                                                                                       

2. Dân số                                                                             

3. Khí hậu                                                                                            

4. Tài nguyên thiên nhiên                                                            

5. Di tích lịch sử Văn hoá                                                                       

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 143
Đã truy cập: 1798172