XÃ BÌNH DÂN

09/05/2017 11:00

  A- THÔNG TIN CHUNG:   - Đơn vị: Đảng ủy – HĐND - UBND xã Bình Dân   - Địa chỉ:             – xã Bình Dân   - Số điện thoại:  033. 3795424   - Số Fax:   - E-mail: ubndbinhdan.vd@quangninh.gov.vn      

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:  

 

 # ĐẢNG ỦY XÃ:

 1- Bí thư:

ĐC: TÔ VĂN LƯU 
Bí thư Đảng uỷ Xã
Số điện thoại: 09362822802
Email
tovanluu@quangninh.gov.vn

2- Phó Bí thư:

Đ/C:TRƯƠNG VĂN SÁNG 
Phó Bí thư đảng ủy 

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0978121395
Email: truongvansang@quangninh.gov.vn

 

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

1- Chủ tịch:

 

Đ/C: TRƯƠNG VĂN SÁNG 
Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0978121395
Email: 
truongvansang@quangninh.gov.vn 

 

2- Phó Chủ tịch:

Đ/C: ĐIỆP THỊ LỪU 

Phó Chủ tịch HĐND xã – Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01669211219

Email:

 

# ỦY BAN NHÂN DÂN:

1- Chủ tịch:

ĐC: TÔ VĂN LƯU 
Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 09362822802
Email
tovanluu@quangninh.gov.vn

2- Phó Chủ tịch:

 

Đ/C: Liêu Văn Dũng
Phó Chủ tịch UBND Xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0971385988
Email:

 

# ĐỊA CHÍNH – NÔNG NGHIỆP – XD&MT

 

 

 

Bà: Trương Thị Sang

Công chức địa chính-NN-XD&MT

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLĐĐ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 01649782939

Email:

 

 

 

Bà: Bùi Thị Nha Trang

Công chức địa chính-NN-XD&MT

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLĐĐ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0974302946

Email:

# TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

 

 

Ông: Long Văn Voòng

Công chức Tư pháp Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 01236952696

Email:

 

 

 

Ông: Liêu Thanh Dưỡng

Công chức Tư pháp Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 01695406356

Email:

# VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ

 

 

 

Ông: Trương Văn Mạ

Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0913267944

Email:

 

 

 

Bà: Liêu Thị Mai

Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0984229806

Email:

# VĂN HÓA – XÃ HỘI

 

 

 

Bà: Từ Thị Sinh

Công chức Văn hóa – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 0982795306

Email:

 

 

 

Bà: Từ Thị Dần

Công chức Văn hóa – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 01663666213

Email:

# TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 

 

 

Bà: Long Thị Thủy

Công chức Tài chính – Kế toán

Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số ĐT: 01685110664

Email:

 

 

 

Bà: Trịnh Thị Hồng Tuyên

Công chức Tài chính – Kế toán

Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán

Trình độ LLCT:

Số ĐT: 01295262688

Email:

# ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

 

 

: ĐIỆP THỊ LỪU 

Phó Chủ tịch HĐND xã – Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01669211219

Email:

 

 

 

: Trần Thị Lường 

Chủ tịch Hội LHPN xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01695362351

Email:

 

 

 

Ông: Trương Văn Dưỡng 

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01663687005

Email:

 

 

 

Ông: Từ Văn Voòng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0982795308

Email:

 

 

 

Ông: Ngô Tiến Hưng

Công an xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01683337610

Email:

 

 

 

Ông: Long Văn Hà

Chỉ huy quân sự xã

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0982795308

Email:

 

 

 

Ông: Liêu Văn Dưỡng

Chủ tịch Hội CCB xã

Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

Trình độ LLCT:
Số ĐT: 0979366208

Email:

 

 

 C- GIỚI THIỆU CHUNG:
 

 

1. Vị Trí Địa lý                                                                                       
2. Dân số                                                                             
3. Khí hậu                                                                                            
4. Tài nguyên thiên nhiên                                                            
5. Di tích lịch sử Văn hoá                                                                       

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 1798143