XÃ ĐÀI XUYÊN

09/05/2012 11:00

 

 

A- THÔNG TIN CHUNG:

 

- Đơn vị: Đảng ủy – HĐND - UBND xã Đài Xuyên

 

- Địa chỉ:  Thôn Ký Vầy,  xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 

- Số điện thoại:  

 

- Số Fax:

 

- E-mail: ubnddaixuyen.vd@quangninh.gov.vn         

 


B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

  

 

# ĐẢNG ỦY:

 

 

Đ/C:  Lê Hồng Phương

Bí thư Đảng ủy Xã – CT UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 0982259105
Email: lehongphuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

 

 

 

ĐC: NGUYỄN VĂN LƠ  
Phó Chủ tịch HĐND Xã
Số điện thoại: 0983795375
Email:
nguyenvanlo@quangninh.gov.vn

 

 

# ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

 

Đ/C:  Lê Hồng Phương

Bí thư Đảng ủy Xã – CT UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 0982259105
Email: lehongphuong@quangninh.gov.vn

ĐC: NGUYỄN VĂN ĐÀ
Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0934219410
Email:
nguyenvanda@quangninh.gov.vn

 

 # ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẺ:

 

 

ĐC: VŨ THỊ ĐOÁN
Chủ tịch 
uỷ ban mặt trận Tổ Quốc
Số ĐT:
0988922233
Email:

 

ĐC: PHẠM VĂN CỔN
Chủ tịch hội nông dân
Số ĐT:
0988612233
Email:

 

 

ĐC: VŨ NGỌC ĐIỆP
Chủ tịch Hội cựu chiến binh
Số ĐT: 0979364744
Email:

 

 ĐC: NGUYỄN THỊ HẰNG
Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ
Số ĐT: 01655657374
Email:

 

ĐC: ĐỖ VĂN CUNG
Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số ĐT:
0925230999
Email:

 

# TƯ PHÁP HỘ TỊCH:

 

 

ĐC: NGUYỄN VĂN THANH
Công chức Tư pháp hộ tịch
Số ĐT: 01638103888
Email:
nguyenvanthanh2.vd@quangninh.gov.vn 


ĐC: VŨ VĂN SỬU
Công chức Tư pháp hộ tịch
Số ĐT: 0919033589
Email:
vuvansuu@quangninh.gov.vn

 

# ĐỊA CHÍNH-NÔNG NGHIỆP-XD&MT:

 

ĐC: PHẠM HỮU THANH
Công chức Địa chính-Xây dựng

Số ĐT: 01288422420
Email
: phamhuuthanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐC: PHẠM THỊ THANH HÀ
Công chức Địa chính-Xây dựng
Số ĐT:
0912047888
Email
: phamthithanhha2.vd@quangninh.gov.vn

 

# VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

 

ĐC: PHẠM THỊ CHINH
Công chức Văn hoá – Xã hội
Số ĐT: 01656440882
Email:
phamthichinh.vd@quangninh.gov.vn

ĐC: TRẦN QUỐC THIÊN
Công chức Văn hoá – Xã hội
Số ĐT: 01677569199
Email:
tranquocthien@quangninh.gov.vn

 

 ĐC: ĐỖ VĂN MẠNH
Công chức Văn hoá – Xã hội
Số ĐT: 01632603388
Email:
dovanmanh@quangninh.gov.vn

 

# VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ:

 

 

ĐC: TRẦN QUỐC BẢNG
Công chức Văn phòng
Số ĐT: 01687327336
Email:
tranquocbang@quangninh.gov.vn

 

ĐC: VŨ VĂN VƯƠNG
Công chức Văn phòng
Số ĐT: 0986676344
Email:
vuvanvuong@quangninh.gov.vn

# TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

 

ĐC: TRƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM
Công chức Tài chính - Kế toán
Số ĐT: 0975720114
Email:
truongthikieudiem@quangninh.gov.vn

 

ĐC: LÊ THÀNH LUÂN
Công chức Tài chính - Kế toán
Số ĐT:
lethanhluan@quangninh.gov.vn

 

 

# CÔNG AN XÃ:

ĐC: NGUYỄN VĂN KEN
Trưởng công an xã
Số ĐT:
0948145017

 

# BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ:

 

ĐC: PHẠM VĂN ĐỘ
Chỉ huy trưởng quân sự
Số ĐT:
0973624582
Email:

 

 

 

C- GIỚI THIỆU CHUNG:

  

1. Vị Trí Địa lý                                                                                       

2. Dân số                                                                             

3. Khí hậu                                                                                            

4. Tài nguyên thiên nhiên                                                            

5. Di tích lịch sử Văn hoá                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1629
Đã truy cập: 1557535