XÃ QUAN LẠN

27/10/2016 11:00

 

A- THÔNG TIN CHUNG:  

 

- Đơn vị: Đảng ủy – HĐND - UBND xã Quan Lạn

 

- Địa chỉ: Thôn Thái Hòa - xã Quan Lạn - Vân Đồn     

 

- Số điện thoại:  033.3877215

 

- E-mail: ubndquanlan.vd@quangninh.gov.vn     

 

(Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quan Lạn)

 

 B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

# ĐẢNG ỦY XÃ

 

 

Đồng chí: NGUYỄN QUANG TIẾN 

Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số điện thoại: 0915453529.
Email: 

2. Phó Bí Thư:

 

 

  

 Ông:  LƯU THÀNH VIÊN
Phó Bí thư Đảng ủy – Phó chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0913029333
Email: luuthanhvien@quangninh.gov.vn

 

Ông:  PHẠM ĐÌNH KẾT 
Phó Bí thư Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0912968113
Email: 

Ông:  LƯU MINH ĐỨC
Phó Bí thư Đảng ủy – CT UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0987986838
Email: luuminhduc@quangninh.gov.vn

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch

  

Ông:  PHẠM VĂN THUẬN 
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 01258619888
Email: phamvanthuan.vd@quangninh.gov.vn

2. Phó Chủ tịch

Ông: LƯU THÀNH VIÊN

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0913029333

Email: luuthanhvien@quangninh.gov.vn

 

# ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch

 Ông:  LƯU MINH ĐỨC
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0947908555
Email: luuminhduc@quangninh.gov.vn 

2. Phó Chủ tịch

Ông: ĐỖ MINH HOÀN
Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01687761822
Email: dominhhoan@quangninh.gov.vn

# TƯ PHÁP HỘ TỊCH 

 

 

Ông: ĐỖ QUANG TUÂN

Công chức Tư pháp hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT: 0936925166

Email: doquangtuan@quangninh.gov.vn

 # VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

 

 

 

Ông: ĐỖ ĐỨC THOẠI
Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT: 01696736936 

 

 # ĐỊA CHÍNH-NÔNG NGHIỆP-XD&MT: 

 

Bà: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN
Công chức địa chính-nông nghiệp-XD&MT

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT: 0975051007
Email: nguyenthikimtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: PHẠM THANH TRÀ
Công chức địa chính-NN-XD&MT

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:
Số ĐT: 0975286122
Email: phamthanhtra@quangninh.gov.vn

 # VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN HÀ
Công chức Văn hoá – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT: 0912418111
Email: nguyenvanha.vd@quangninh.gov.vn

 

Ông: HOÀNG HUY SẦM
Công chức Văn hoá – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01244438299 
Email: hoanghuysam@quangninh.gov.vn

 # TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ KIM OANH
Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT: 01686512623 
Email:nguyenthikimoanh.vd@quangninh.gov.vn  

 

Bà: PHẠM THỊ HỒNG SINH
Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT: 0984140616
Email:phamthihongsinh@quangninh.gov.vn

# ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

 

Bà: NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
Chủ tịch uỷ ban mặt trận Tổ quốc

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0978743426 
Email:

 

Bà: Phạm Thị Kim Lý
Chủ tịch hội nông dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT:  
Email:

 

 

Ông: Phạm Văn Tuấn
Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT:  01644992692

Email: phamvantuan.vd@quangninh.gov.vn

Bà: HOÀNG THỊ XUÂN ĐIỂM
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0936976898 
Email:

 

Ông: HOÀNG VĂN KHƯƠNG
Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:
Số ĐT: 0984234884 
Email:

Ông: TRẦN NGỌC BÍCH
Chỉ huy trưởng quân sự

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0977506222 
Email:

 

Ông: BÙI VĂN KẾT
Trưởng công an xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Số ĐT: 0914788111 
Email:

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1462
Đã truy cập: 1530694