XÃ MINH CHÂU

09/01/2017 11:00
B- THÔNG TIN CHUNG:     - Đơn vị: Đảng ủy – HĐND - UBND xã Minh Châu   - Địa chỉ:   xã Minh Châu - Vân Đồn        - Số điện thoại:  033.   - Số Fax:   - E-mail: ubndminhchau.vd@quangninh.gov.vn          

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:  

 

# ĐẢNG ỦY XÃ:

- Bí thư

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thành Sang

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
0984573258

 

 

- Phó Bí thư

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Mỵ

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
0989553508

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Hữu Chế

Phó Bí thư Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Sinh

Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
01246909526

 

# HĐND xã

 

- Chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Mỵ

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
0989553508

 

- Phó Chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Thị Sinh

Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
01246909526

 

# UBND xã

- Chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Thành Sang

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
0984573258

- Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

Đ/c: Bùi Văn Liêm

Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
0984573258

# MTTQ và các Đoàn thể xã

 

Đ/c: Bùi Huy Bạo

Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
0985174289

 

 

 

 

 

Đ/c: Bùi Hoàng Hiệp

Chủ tịch Hội nông dân xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ:
0984573258

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thành Luân

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ:
0979385172

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Lưu Thị Sự

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐTDĐ:
01694787500

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Văn Đính

Chủ tịch Hội CCB xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐTDĐ:
0982382060

 

 

 

 

 

Đ/c: Phạm Văn Cương

Trưởng Công an xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐTDĐ:
0982086858

 

 

 

 

Đ/c: Phạm Văn Cảnh

Chỉ huy trưởng quân sự xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐTDĐ:
0974946203

# Văn phòng – Thống kê

 

 

 

Đ/c: Bùi Văn Bân

Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐTDĐ:
01693097256

 

 

 

 

 

Đ/c: Bùi Thị Thương

Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐTDĐ:
01648387628

# Tài chính – Kế toán

 

 

 

 

 

Đ/c: Phạm Văn Hiu

Công chức Tài chính kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐTDĐ:
01688211303

Đ/c: Lưu Hải Sứ

Công chức Tài chính kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp 

ĐTDĐ: 0918814356

# Văn hóa – Xã hội

 

 

 

Đ/c: Phạm Văn Lầm

Công chức Văn hóa Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp  

ĐTDĐ: 01663667268

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Lê Thị Thu Huyền

Công chức Văn hóa Xã hội

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐTDĐ:
01647292116

# Địa chính – Xây dựng

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Tiến Quyết

Công chức Địa chính – Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ:
0986886808

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hoa Phượng

Công chức Địa chính – Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐTDĐ:
0975704216

# Tư pháp hộ tịch

 

 

 

Đ/c: Lưu Thị Thảo

Công chức Tư pháp hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐTDĐ:
0904014989

 

 

 

 

 C- GIỚI THIỆU CHUNG:
 

 

1. Vị Trí Địa lý                                                                                       
2. Dân số                                                                             
3. Khí hậu                                                                                            
4. Tài nguyên thiên nhiên                                                            
5. Di tích lịch sử Văn hoá                                                                       

 

 

 

 

 

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1204
Đã truy cập: 1530436