XÃ THẮNG LỢI

09/05/2012 00:00


A- THÔNG TIN CHUNG:

 

- Đơn vị: Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thắng Lợi

 

- Địa chỉ:   xã Thắng Lợi - Vân Đồn     

 

- Số điện thoại:  033.

 

- Số Fax:

 

- E-mail: ubndthangloi.vd@quangninh.gov.vn          

 B - TỔ CHỨC BỘ MÁY:

# ĐẢNG ỦY XÃ:

Bí  thư:

ĐC: NGUYỄN VĂN TUẤN
Bí thư Đảng uỷ
Số điện thoại: 0986511067
Email: 
nguyenvantuan.vd@quangninh.gov.vn

 

2- Phó bí thư:

 

 

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ:

1- chủ tịch:

 

 

ĐC:  NGUYỄN VĂN KIỀU 
Chủ tịch HĐND Xã
Số ĐT: 01296268288
Email:
nguyenvankieu@quangninh.gov.vn

 

2- Phó Chủ tịch:

ĐC: NGUYỄN ĐỨC MINH 
Phó Chủ tịch HĐND Xã
Số ĐT: 01234139634
Email:
nguyenducminh.vd@quangninh.gov.vn

 

# ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ:

1- Chủ tịch:

ĐC: NGUYỄN VĂN TÙNG
Chủ tịch UBND Xã
Số ĐT: 01663677783
Email:
nguyenvantung.vd@quangninh.gov.vn

 

2- Phó Chủ tịch:

ĐC: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Phó Chủ tịch UBND xã

Số ĐT: 01697686068
Email:
nguyenxuantruong.vd@quangninh.gov.vn

 

# TƯ PHÁP HỘ TỊCH:

 

   
   

ĐC: NGUYỄN VĂN HÙNG
Công chức Tư pháp-Hộ tịch

Số ĐT: 01213351689
Email:
nguyenvanhung.vd@quangninh.gov.vn

 

# ĐỊA CHÍNH-NÔNG NGHIỆP-XD&MT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐC: NGUYỄN HUY PHONG
Công chức Địa chính – XD

Số ĐT: 0972212930

Email: nguyenhuyphong@quangninh.gov.vn

 

 

# VĂN HOÁ – XÃ HỘI

 

 

 

ĐC: NGUYỄN VĂN BÍNH
Công chức Văn hoá – Xã hội
Số ĐT: 0912622584
Email:
nguyenvanbinh.vd@quangninh.gov.vn

 

ĐC: NGUYỄN THỊ HOÀI

Công chức Văn hoá – Xã hội
Số ĐT: 01684350384
Email:
nguyenthihoai@quangninh.gov.vn

 

  # VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ:
 

 

ĐC: BÙI NGỌC KHANH
Công chức Văn phòng - Thống kê
Số ĐT: 01653389488
Email:
buingockhanh@quangninh.gov.vn

 

 

ĐC: NGUYỄN VĂN THANH
Công chức Văn phòng - Thống kê
Số ĐT: 01234139640
Email:
nguyenvanthanh.vd@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

ĐC: NGUYỄN THỊ KHÁNH
Công chức Văn phòng - Thống kê
Số ĐT: 0982603742
Email:
nguyenthikhanh@quangninh.gov.vn

 

# TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

 

 


ĐC: NGUYỄN NHƯ THÁI
Công chức Tài chính - Kế Toán
Số ĐT: 01686666404
Email:
nguyennhuthai@quangninh.gov.vn

ĐC: LÊ THỊ PHƯƠNG THUÝ
Công chức Tài chính - Kế toán
Số ĐT: 0987072966
Email:
lethiphuongthuy@quangninh.gov.vn

     
 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ:

 

 

 ĐC: NGUYỄN THỊ KHOÁ

Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc
Số ĐT:
01232017886
Email:

 

 

 

 

 

ĐC: NGUYỄN VĂN TOÀN
Chủ tịch Hội Nông dân

Số ĐT: 0979374739
Email:
nguyenvantoan.vd@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

  ĐC: NGUYỄN HUY PHƯỢNG
Chủ tịch Hội cựu chiến binh
Số ĐT: 01658551645

Email:

 

  ĐC: GIANG THỊ MINH LIỄU
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
Số ĐT: 01274656333
Email:

 

 

 

ĐC: NGUYỄN VĂN MÃO
Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số ĐT: 0964692666
Email:

 

 

 

 

ĐC: VŨ VĂN TOÀN

Trưởng công an xã
Số ĐT:
0968056018

Email:

 

 

 

 

ĐC: NGUYỄN MẠNH HUY
Chỉ huy trưởng quân sự
Số ĐT:
01263398140
Email:

 

   
             

 

C- GIỚI THIỆU CHUNG:

  

1. Vị Trí Địa lý                                                                                       

2. Dân số                                                                             

3. Khí hậu                                                                                            

4. Tài nguyên thiên nhiên                                                            

5. Di tích lịch sử Văn hoá                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1482
Đã truy cập: 1530714