XÃ NGỌC VỪNG

01/01/2017 11:00

A- THÔNG TIN CHUNG:   - Đơn vị: Đảng ủy – HĐND - UBND xã Ngọc Vừng   - Địa chỉ:   xã Ngọc Vừng - Vân Đồn        - Số điện thoại:  033.   - Số Fax:   - E-mail: ubndngocvung.vd@quangninh.gov.vn  

(Trụ sở Đảng Ủy - HĐND - UBND xã Ngọc Vừng)

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:  

 

# ĐẢNG ỦY XÃ:

- Bí thư

 

 

 

 

 

Ông:  PHẠM VĂN THUẬN 
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 01258619888
Email: phamvanthuan.vd@quangninh.gov.vn

 

 - Phó Bí thư

 

Đ/c: Hoàng Văn Quảng

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 0912622836

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Trọng Toàn

Phó Bí thư Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ: 01653301886

 

# HĐND xã

 

- Chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Thư

Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 0915529955

 

- Phó Chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Văn Tuyến

Phó Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 01262408576

 

# UBND xã

- Chủ tịch

Đ/c: Hoàng Văn Quảng

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 0912622836

- Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

Đ/c: Vũ Văn Phong

Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 01687240943

# MTTQ và các Đoàn thể xã

 

Đ/c: Nguyễn Văn Khơi

Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 0972840316

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch Hội nông dân xã

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 01672591421

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thành Lương

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: 
ĐTDĐ: 01693015651

 

 

 

 

 

Đ/c: Phạm Văn Xung

Chủ tịch Hội CCB xã

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

Trình độ LLCT: 
ĐTDĐ: 01689726698

 

 

 

Đ/c: Bùi Văn Việt

Trưởng Công an xã

Trình độ chuyên môn:Trung cấp

Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐTDĐ: 01686475853

 

 

 

Đ/c: Vũ Văn Phong

Chỉ huy trưởng quân sự xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐTDĐ: 01687240943

# Văn phòng – Thống kê

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hồng

Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: 
ĐTDĐ: 0975020367

 

 

 

 

 

Đ/c: Lê Thị Lam Lương

Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:   Trung cấp
ĐTDĐ: 01687930285

 

 

 

Đ/c: Phạm Văn Nụ

Công chức Văn phòng thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:   Trung cấp
ĐTDĐ: 0975709844

# Tài chính – Kế toán

 

 

  

Đ/c: Trần Văn Tuyến

Công chức Tài chính kế toán

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ: 0988145277

# Văn hóa – Xã hội

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Thoa

Công chức Văn hóa Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

ĐTDĐ: 0977593432

 

 

   

Đ/c: Lê Thị Phượng

Công chức Văn hóa Xã hội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ: 0987293874

 

Đ/c: Trần Mạnh Hùng

Công chức Văn hóa Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ: 0975819628

# Địa chính – Xây dựng

 

 

 

Đ/c: Tô Thị Tiến

Công chức Địa chính – Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐTDĐ: 01692831701

Đ/c: Phan Thanh Khảo

Công chức Địa chính – Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: 
ĐTDĐ: 01234139576

# Tư pháp hộ tịch

 

 

 

Đ/c: Vũ Văn Bạo

Công chức Tư pháp hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp  
ĐTDĐ: 0977155462

Đ/c: Vũ Thị Ngọc Thoan

Công chức Tư pháp hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ: 0912876946

 

Đ/c: Phạm Văn Lập

Công chức Tư pháp hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:
ĐTDĐ: 01694792722

 

 

  C- GIỚI THIỆU CHUNG:
 

 

1. Vị Trí Địa lý                                                                                       
2. Dân số                                                                             
3. Khí hậu                                                                                            
4. Tài nguyên thiên nhiên                                                            
5. Di tích lịch sử Văn hoá                                                                       

 

 

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1103
Đã truy cập: 1559276