CHI CỤC THI HÀNH ÁN

28/03/2013 15:00

 

 

A- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan: Chi cục thi hành án dân sự huyện Vân Đồn 

Địa chỉ         : Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh 

Điện thoại    : 0333. 995238

Fax               :   

E-mail           : vandon@moj.gov.vn

 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
  

Lãnh đạo Chi cục :

 

 

 

Ông: DƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Chi cục trưởng

Số điện thoại: 0983 779 968

Email: truongdv.qnh@moj.gov.vn 

   

Ông: TRẦN MẠNH HÀ

Phó Chi cục trưởng

Số điện thoại: 0936 991 688

Email: hatm.qnh@moj.gov.vn

Ông: VŨ TOẢN

Phó Chi cục trưởng

Số điện thoại: 0936 737 988

Email: toanv.qnh@moj.gov.vn

 

 

Nghiệp vụ chuyên môn:

   

 Ông: LÊ VĂN KHÁNH

Chấp hành viên

Số điện thoại: 0984 140 866

Email: khanhlv.qnh@moj.gov.vn 

 

Ông: ĐẶNG THÀNH GIANG

Chấp hành viên

Số điện thoại: 0984 475 788

Email: giangdt.qnh@moj.gov.vn 

   

 Ông: PHẠM HỒNG QUÂN

Thư ký thi hành án

Số điện thoại: 0967 481 559

Email: quanph.qnh@moj.gov.vn

 

 Bà: NGÔ THỊ LAN ANH

Kế toán

Số điện thoại: 0984 470 766

Email: anhntl.qnh@moj.gov.vn

   

Bà: BÙI THỊ LAN

Văn thư

Số điện thoại: 0901 560 216

Email: lanbt.qnh@moj.gov.vn

Bà: NGUYỄN THỊ MỪNG

Nhân viên

Số điện thoại: 0362 350 818

Email: nguyenthithanhmung1974@gmail.com

   

Bà: ĐINH THỊ THẢO

Nhân viên

Số điện thoại: 0978 693 696

Email: dinhthao1981@gmail.com

Bà: NGUYỄN THU PHƯƠNG

Nhân viên

Số điện thoại: 0972 111 600

Email: phuongnttha@gmail.com

 

C- CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014).

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014).

- Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014).

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu./.


BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1707
Đã truy cập: 1808287