Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn

27/10/2016 11:00

A- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan: Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Xã Hạ Long – huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại:

Fax:

E-Mail: 

 B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 I. BAN LÃNH ĐẠO

 

 

Ông: TRẦN VĂN HIỂN

Chức vụ: Hạt trưởng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0915268838

EMail: 

Phụ trách: Quản lý chung toàn đơn vị. Trực tiếp phụ trách công tác XDLL, tổng hợp, pháp chế.

                                                              

 

 Ông: PHẠM ĐỨC KHÁNH

Chức vụ: Hạt phó

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0979318801

EMail: 

Phụ trách: Trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp, Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

C- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng thời chịu sự chie đạo của Ủy ban nhân đân huyện về thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hạt Kiểm lâm huyện có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm huyện có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 50
Đã truy cập: 1450399