Trang chủ Nghị Quyết
Nghị quyết số 101/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
27/12/2019 15: 16:00
Nghị quyết số 100/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân , các ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020
27/12/2019 15: 15:00
Nghị quyết số 107/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020
27/12/2019 15: 09:00
Nghị quyết số 102/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách cấp huyện năm 2020
27/12/2019 15: 05:00
Nghị quyết số 103/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/12/2019 15: 03:00
Nghị quyết số 104/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/12/2019 14: 58:00
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 33:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 97/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ...
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 21:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 96/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ...
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 16:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 98/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 10:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 99/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 920
Đã truy cập: 1752805