Trang chủ Kết quả TNMT
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 06432 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 28/3/2019
28/03/2019 10: 44:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00930 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 20/3/2019
20/03/2019 16: 04:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1615/QSDĐ của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 23/6/2004
15/03/2019 15: 57:00
Chuyển nhượng QSDĐ cho ông Trần Văn Phi (vào ngày 15/3/2019)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2064 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 04/8/2005
14/03/2019 16: 01:00
(Chuyển nhượng QSDĐ vào ngày 14/3/2019)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 08129 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 13/2/2018
13/03/2019 10: 52:00
(Chuyển nhượng QSDĐ)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 08177 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 13/2/2018
13/03/2019 10: 50:00
(Chuyển nhượng QSDĐ)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 06069 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 6/3/2018
12/03/2019 10: 48:00
(Chuyển nhượng QSDĐ)
Giấy phép xây dựng số 32/GPXD do UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 01/03/2019
01/03/2019 15: 51:00
GPXD hộ ông, bà Vũ Tiến Sang - Vũ Thị Oanh
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 02199 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 29/9/2017
01/03/2019 10: 31:00
(Chuyển nhượng QSDĐ)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 02494 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 19/10/2018
26/02/2019 15: 50:00
(Chuyển nhượng QSDĐ cho ông Vũ Minh Hội)
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1054
Đã truy cập: 2130912