Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện Vân Đồn
27/03/2020 14: 56:00
Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020
Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Vân Đồn
26/03/2020 09: 15:00
Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...
Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Vân Đồn
26/03/2020 08: 56:00
Tổ chức tuyển dụng viên chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) vào làm việc tại các...
Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2020
18/03/2020 18: 22:00
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020
18/03/2020 09: 59:00
Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài huyện Vân Đồn năm học 2019 - 2020
18/03/2020 09: 55:00
Kế hoạch thực hiện đề án "Đào tạo, bôi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn huyện Vân Đồn
18/03/2020 09: 53:00
Kế hoạch thực hiện công tác Binh đẳng giới phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2020
14/03/2020 10: 35:00
Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2020
13/03/2020 11: 37:00
Kế hoạch công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả năm 2020
13/03/2020 10: 36:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4878
Đã truy cập: 1527177