Trang chủ Công văn
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/06/2021 21: 29:00
Thông báo khẩn lịch trình của Vũ Văn Trường trú tại Cảng Cái Rồng, khu 9 Thị trấn Cái Rồng huyện Vân Đồn
28/06/2021 21: 26:08
Công văn số 3959/UBND- TH4 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/06/2021 21: 20:22
Công văn số 1720/UBND- NN về việc thông báo danh sách cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy đình tại luật Thủy sản hiện hành
28/06/2021 21: 20:18
Công văn số 1721/UBND- NN về việc chuyển đổi phao xốp trong hoạt động NTTS sang vật liệu phù hợp quy chuẩn địa phương của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Vân Đồn
28/06/2021 21: 20:15
Công văn số 1728/UBND- VP về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
28/06/2021 21: 07:10
Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ đề nghị xét, công nhận vườn đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn huyện Vân Đồn
28/06/2021 21: 05:41
Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/06/2021 21: 02:00
Tờ trình về kế hoạch tổ chứ các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/06/2021 20: 52:01
Thông báo Công khai Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức, danh sách người đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên
28/06/2021 14: 42:44
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 152
Đã truy cập: 2497689