Trang chủ Thông báo ý kiến chỉ đạo
Thông báo số 75/TB-HĐND ngày 02/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện
02/08/2016 15: 00:00
Thông báo lịch làm việc của TT HĐND huyện tháng 8
Thông báo số 369/TB-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện
01/08/2016 16: 00:00
Thông báo lịch chương trình công tác của UBND huyện Tháng 8
Thông báo số 361/TB-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
26/07/2016 09: 00:00
Thông báo thu hổi đất để thực hiện GPMB Khu khai thác đất phục vụ thi công dự án : Cảng hàng không...
Thông báo số 235/TB-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
20/07/2016 11: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và...
Thông báo số 343/TB-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
15/07/2016 09: 00:00
v/v triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn Cải cách hành chính năm 2016
Thông báo số 345/TB-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
15/07/2016 09: 00:00
thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án bảo tồn tu bổ khu di tích Chùa Cái Bầu...
Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 07/72016 của HĐND huyện
14/07/2016 10: 00:00
v.v thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo số 328/TB-UBND ngày 06/7/2016 của UBND huyện
06/07/2016 17: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND Huyện v/v tổ chức phiên chợ hàng việt về hải đảo huyện vân đồn
Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 04/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện
04/07/2016 17: 00:00
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa...
Thông báo số 325/TB-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
01/07/2016 09: 00:00
thông báo chương trình công tác của UBND huyện Tháng 7
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 156
Đã truy cập: 2497693