Trang chủ Thông báo ý kiến chỉ đạo
Thông báo số 43/TB-HĐND ngày 07/72016 của HĐND huyện
14/07/2016 10: 00:00
v.v thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo số 328/TB-UBND ngày 06/7/2016 của UBND huyện
06/07/2016 17: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND Huyện v/v tổ chức phiên chợ hàng việt về hải đảo huyện vân đồn
Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 04/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện
04/07/2016 17: 00:00
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa...
Thông báo số 325/TB-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
01/07/2016 09: 00:00
thông báo chương trình công tác của UBND huyện Tháng 7
Thống báo số 287/TB-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện
14/06/2016 10: 00:00
Thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án : Hồ chứa nước đồng dọng khu nhà máy...
Thông báo số 288/TB-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện
14/06/2016 09: 00:00
V/v thu hồi đất tôn tạo của các hộ dân nằm ngoài ranh giới thực hiện dự án khu dân cư Nam cảng Cái...
Thông báo số 257/TB-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
31/05/2016 10: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện v/v giải quyết kiến nghị của UBND xã Hạ Long, huyện Vân...
Thông báo số 205/TB-UBND ngày 29/4/2016 của UBND huyện Vân Đồn
29/05/2016 14: 00:00
Thông báo chương trình công tác tháng 5 năm 2016
Thông báo số 252/TB-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện
25/05/2016 16: 00:00
Thông báo v.v xác định loại đất phục vụ công tác GPMB dự án đầu tư xây dung hạ tầng khu tái định cư...
Thông báo số 222/TB-UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
13/05/2016 14: 00:00
Thông báo ý kiến của Đ/cPhó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 11/5/2016
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1136
Đã truy cập: 2507133