Trang chủ Thông báo ý kiến chỉ đạo
Thông báo số 21/TB-UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện
13/01/2017 10: 00:00
Thông báo ý kiến kết luận của Đ/c PCT huyện tại cuộc họp triển khai KH tổ chức các hoạt động mừng...
Thông báo số 20/TB-UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện Vân Đồn
13/01/2017 09: 00:00
về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động đối với các phòng ban chuyên môn...
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 11/01/2017 của UBND huyện
11/01/2017 15: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện v/v ra quân thực hiện vệ sinh môi trường và lập lại trật tự...
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2017 của UBND huyện
03/01/2017 16: 00:00
Thông báo chương trình công tác của UBND huyện tháng 1 năm 2017
Thông báo số 01 ngày 03/01/2016 của UBND huyện
03/01/2017 09: 00:00
Thông báo chương trình công tác của UBND huyện tháng 01/2017
Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 03/01/2017 của UBND huyện
02/01/2017 15: 00:00
Thông báo lịch làm việc của TT HĐND huyện tháng 01/2017
Thông báo số 68/TB-VP ngày 30/12/2016 của Văn phòng HĐND&UBND huyện
30/12/2016 09: 00:00
Thông báo số điện thoại đường dây nóng của ban tiếp công dân huyện
Thông báo số 680/TB-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện
27/12/2016 09: 00:00
TB Ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức Hội chợ thương mại Vân Đồn năm 2016
Thông báo số 645/TB-UBND ngày 02/12/2016 của UBND huyện
02/12/2016 09: 00:00
Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2016
Thông báo số 636/TB-HĐNVQS ngày 30/11/2016 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
30/11/2016 09: 00:00
V/v phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 784
Đã truy cập: 2649903