Trang chủ Thông báo ý kiến chỉ đạo
Thông báo số 514/TB-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện
06/10/2016 16: 00:00
V/v xét tuyển đặc cách viên chức thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại đơn vị sự...
Thông báo số 508/TB-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện
06/10/2016 16: 00:00
v/v xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016
Thông báo số 507/TB-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện
06/10/2016 09: 00:00
V/v thực hiện GPMB trạm xử lý nước hồ khe mai phục vụ cảng hàng không
Thông báo số 501/TB-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện
04/10/2016 09: 00:00
TB Ý kiến chỉ đạo của đ/c chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 29/9/2016 đánh giá kết quả hoạt...
Thông báo số 96/TB-HĐND ngày 30/9/2016/2016 của Hội đồng nhân dân huyện
30/09/2016 09: 00:00
Thông báo lịch làm việc của TT HĐND tháng 10
Thông báo số 452/TB-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
30/09/2016 09: 00:00
Thông báo chương trình công tác tháng 10 của UBND huyện
Thông báo số 03/TB-HĐSH ngày 26/9/2016 của Hội đồng sát hạch huyện Vân Đồn
26/09/2016 17: 00:00
V/v triệu tập thí sinh dự thi sát hạch nâng ngạch và chuyển loại cán bộ, công chức xấp xã năm 2016
Thông báo số 430/TB-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
06/09/2016 16: 00:00
v/v giới thiệu mẫu dấu và chức danh, chữ ký
Thông báo số 427/TB-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
01/09/2016 16: 00:00
Thông báo chương trình công tác của huyện tháng 9 năm 2016
Thông báo số 426/TB-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện
01/09/2016 16: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện  v/v dừng sử dụng tuyến lạch nước sâu qua cầu Bò Lậy (tuyến...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1143
Đã truy cập: 2609361