Trang chủ Thông báo ý kiến chỉ đạo
Công văn số 1424/UBND- TP về việc báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
01/06/2021 15: 58:42
Công văn số 1378/UBND- Vp ngày 27/5/2021 về việc kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch.
27/05/2021 15: 18:52
Công văn số 1352/UBND- KTHT ngày 25/5/2021 về việc khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh với thị trường Ấn Độ trong bối cảnh dịch Covid - 19
26/05/2021 15: 28:42
Công văn số 1319/UBND về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) 6 tháng đầu năm 2021
25/05/2021 09: 01:04
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc thiết lập trung tâm điều hành của BCĐ, Ủy ban bầu cử trong ngày bầu cử
22/05/2021 10: 04:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của BCĐ bầu cử cấp huyện về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
20/05/2021 14: 45:21
Thông báo ý kiến của BTV Huyện ủy về tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và phân công dự lễ khai mac bầu cử
20/05/2021 14: 45:16
Công văn số 1286/UBND- VP ngày 20/5/2021 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid - 19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
20/05/2021 14: 43:23
Công văn số 1284/UBND- VP ngày 20/5/2021 về việc tổ chức làm việc trong ngày 22/5/2021 (thứ 7)
20/05/2021 08: 36:56
Thông báo số 03- TB/BCĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
19/05/2021 15: 06:11
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 424
Đã truy cập: 2657986