Trang chủ VB Huyện ủy
Công văn về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn Giám sát của UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh
15/10/2021 08: 34:45
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
15/10/2021 08: 30:47
Thông báo ý kiến chỉ đạo của TT HU về tổ chức lễ hội tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Sán Dìu huyện Vân Đồn
14/10/2021 15: 04:58
Công văn về việc triển khai Kế hoạch phối họp của BTG và Bảo hiểm xã hội tỉnh
13/10/2021 10: 51:19
Thông báo kết luận của BCH Đảng bộ huyện về kết quả kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai Nghị quyết
13/10/2021 10: 51:13
Hướng dẫn tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của BBT vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình
08/10/2021 10: 37:35
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911- 10/10/2021)
08/10/2021 10: 37:32
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy tại hội nghị giao ban ngày 04/10/2021
08/10/2021 10: 37:28
Giấy mời hội nghị giao ban công tác tuần 14h00 ngày 11/10/2021
06/10/2021 14: 22:29
Hướng dẫn tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển KTXH Tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm
06/10/2021 10: 50:49
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 739
Đã truy cập: 2649858