Trang chủ VB Huyện ủy
Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
02/12/2022 15: 09:04
Nghị quyết số 30-NQ/TW Của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo QPAN vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030
02/12/2022 15: 05:23
Kế hoạch số 182-KH/HU Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý
02/12/2022 14: 58:30
Công văn số 1066-CV/HU Hướng dẫn một số nội dung trong triển khai viết bài thu hoạch các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng KH cam kết tu dưỡng rèn luyện
02/12/2022 14: 58:04
Kế hoạch số 191-KH/HU Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII
02/12/2022 14: 40:40
Bản tin nội bộ tháng 11 năm 2022
02/12/2022 10: 59:36
Chỉ thị sô 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
02/12/2022 10: 58:32
Nghị quyết số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
02/12/2022 10: 58:29
Thông báo Kết luận của BTV Huyện ủy về kết quả giám sát một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo
02/12/2022 10: 57:55
Quy địnhsố 13-QĐ/HU về luân chuyển cán bộ
25/11/2022 18: 19:58
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4375
Đã truy cập: 3729063