Trang chủ VB Huyện ủy
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 30-CT/TU
02/06/2023 15: 39:29
Quy chế liên hoan tiếng hát khu dân cư huyện Vân Đồn năm 2023
02/06/2023 15: 39:20
Công văn số 11-CV/BCĐ Về việc báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023
26/05/2023 10: 34:06
Công văn số 1644-CV/HU Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm quy định về những điều Đảng viên không được làm
23/05/2023 11: 03:09
Công văn số 1650-CV/HU về việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển KHCN đến năm 2030
23/05/2023 10: 36:48
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
18/05/2023 10: 42:18
Kế hoạch triển khai thực hiện giám sát đối với hoạt động của Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn
18/05/2023 10: 42:16
Quyết định giám sát hoạt động của Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
18/05/2023 10: 42:07
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về viêc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn theo chỉ đâọ củaThường trực tỉnh ủy
18/05/2023 10: 37:38
Quyết định giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU
17/05/2023 10: 53:26
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 418
Đã truy cập: 4658957