Trang chủ VB Huyện ủy
Công văn số 06-CV/BCĐ về việc chỉ đạo triển khai đăng ký xây dựng mô hình về thực iện QCDC ở cơ sở năm 2022
21/02/2022 09: 57:12
Kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của BTV Tỉnh ủy
21/02/2022 09: 57:09
Công văn số 720-CV/HU Về việc tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí
21/02/2022 09: 38:22
Công văn số 718-CV/HU Về việc triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2022
21/02/2022 09: 38:13
Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chi đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện
21/02/2022 09: 38:10
Thông báo Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện với các xã, thị trấn cơ quan, đơn vị
21/02/2022 09: 38:05
Kế hoạch Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 14- KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...
14/02/2022 14: 48:33
Kế hoạch Tổ chức thao giảng giáo viên lý luận chính trị giỏi năm 2022
11/02/2022 09: 04:05
Định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 02/2022
11/02/2022 08: 59:16
Công văn số 710-CV/HU về việc hưởng ứng "giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) tỉnh Quảng NInh lần thứ III năm 2022
11/02/2022 08: 59:10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 3382579