Trang chủ VB Huyện ủy
Công văn số 445-CV/Hu Về việc rà soát bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo các quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy
20/08/2021 22: 45:10
Thông báo số 336-TB/HU Ý kiến chỉ đạo của TT Huyện ủy về việc tập trung triền khai một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
20/08/2021 10: 54:58
Kế hoạch số 76-KH/HU Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 21/3/2013 của BTV tỉnh ủy về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí
20/08/2021 10: 46:20
Quyết định số 570-QĐ- HU Về việc thành lập BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2025
20/08/2021 10: 27:11
Kế hoạch số 74-KH/HU Triển khai thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của BTV Tỉnh ủy
18/08/2021 21: 03:13
Hướng dẫn số 06-HD/HU Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
18/08/2021 21: 01:10
Kế hoạch số 73-KH/HU Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "người VN ưu tiên dùng hàng VN"
16/08/2021 16: 14:12
Báo cáo số 20- BC/BCĐ Tổng hợp nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
13/08/2021 16: 18:22
Kế hoạch số 71-KH/HU Công tác Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình hiện nay
13/08/2021 16: 18:18
Thông báo số 323-TB/HU Về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
13/08/2021 16: 18:14
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1422
Đã truy cập: 2884533