Trang chủ VB Huyện ủy
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2022 ngành Tuyên giáo Quảng Ninh
11/02/2022 08: 59:07
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 ngành Tuyên giáo Quảng Ninh
11/02/2022 08: 59:02
Thông bảo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BCĐ cấp huyện về phòng chống dịch Covid-19 về việc tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị.
11/02/2022 08: 46:28
Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 02/2022
10/02/2022 10: 15:02
Công văn số 703-CV/HU Về việc tập trung triển khai công việc từ những giờ đầu, ngày đầu tiên làm việc của năm mới Nhâm Dần 2022
08/02/2022 10: 43:35
Thông báo chỉ đạo của TTHU, BCĐ phòng chống dịch COvid-19 cấp huyện về việc tăng cường kiểm tra giám sát và thực hiện xét nghiệm Covid-19
08/02/2022 10: 43:24
Báo cáo tháng 01 năm 2022
08/02/2022 10: 43:20
Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền năm 2022
07/02/2022 14: 36:21
Công văn số 113-CB/BTG-TTCT về việc xét, chọn tác phẩm và tập thể, cá nhân tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt 1 giai đoạn 2021- 2025
07/02/2022 14: 36:13
Thông báo kết luận của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối ới việc chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản
07/02/2022 14: 25:52
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 357
Đã truy cập: 3382657