Trang chủ VB Huyện ủy
Báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
09/02/2023 16: 10:15
Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW HN BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiểu quả KT tập thể
07/02/2023 09: 17:20
Công văn số 1481-CV/HU Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý
07/02/2023 09: 17:04
Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng
07/02/2023 09: 04:25
Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh
07/02/2023 09: 04:23
Báo cáo kết quả công tác tháng 01
07/02/2023 09: 04:19
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy các xã, thị trấn trực thuộc Huyện ủy
02/02/2023 08: 28:09
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của BBT về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, PBXH của MTTQ
30/01/2023 11: 00:46
Báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII
30/01/2023 11: 00:42
Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của BCĐ phòng chống dịch COvid-19 do BTV Huyện ủy Vân Đồn thành lập
30/01/2023 11: 00:39
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 191
Đã truy cập: 4453016