Trang chủ VB Huyện ủy
Quyết định giám sát một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU
13/04/2022 09: 42:17
Công văn số 796-Cv/HU Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022
07/04/2022 15: 08:18
Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 04/2022
07/04/2022 09: 12:12
Bản tin nội bộ tháng 03 năm 2022
07/04/2022 09: 06:22
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/Tu ngàu 05/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Nibh đến năm 2025
07/04/2022 09: 06:09
Công văn số 782-CV/HU về việc tiếp tục triển khai "cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
01/04/2022 16: 07:16
Công văn số 782-CV/HU về việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành quý II năm 2022
01/04/2022 16: 07:08
Quyết định về việc kiện toàn Ban sưu tầm tư liệu biên doạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Vân Đồn (Chỉnh lý, bổ sung, tái bản) giai đoạn 1945 - 2020
01/04/2022 09: 27:50
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo biên soạn (chỉnh lý, bổ sung, tái bản) Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Vân Đồn giai đoạn 1945 - 2020
01/04/2022 09: 27:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BCĐ cấp huyện về phòng chống dịch Covid-19 về đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện
01/04/2022 09: 12:43
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4324
Đã truy cập: 3729012