Trang chủ VB Huyện ủy
Kế hoạch Sơ kết 05v năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của BBT về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập,vận dụng chủ nghĩa Mác Lê Nin
17/03/2023 09: 27:33
Quyết định số 1216-QĐ/HU Kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm Chính trị huyện Vân Đồn
17/03/2023 09: 27:26
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo
15/03/2023 09: 13:17
Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của BBT Trung Ương Đảng khóa X về phát triển Đông y Việt Nam
15/03/2023 09: 02:06
Kế hoạch số 13-KH/BCDD35 Triển khai hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
15/03/2023 09: 01:59
Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc Đảng bộ huyện Vân Đồn
13/03/2023 10: 28:06
Công văn số 1526-CV/HU Về việc tổ chức liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2023
13/03/2023 10: 15:13
Quyết định giám sát một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lẫn thứ XXIV
09/03/2023 15: 24:17
Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tháng 02 năm 2023
09/03/2023 15: 20:10
Định hướng trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng 03/2023
09/03/2023 15: 18:58
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4663
Đã truy cập: 4665049