Trang chủ VB Huyện ủy
Kế hoạch quán triệt học tập triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội đảng bộ tỉnh.
19/10/2020 19: 21:00
Báo cáo tình hình kết quả công tác 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
15/10/2020 19: 26:00
Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại hội nghị giao ban các chức danh: Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu 9 tháng đầu năm 2020
15/10/2020 08: 37:00
Quy định việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống không suy thoái "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" đối với cán bộ, đảng viên
14/10/2020 18: 35:00
Quyết định kiện toàn BCĐ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn
13/10/2020 08: 39:00
Thông báo lịch công tác của Ban chấp hành, Ban Thường Vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 9 năm 2020
01/09/2020 08: 05:00
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...
31/08/2020 08: 02:00
Quy định số 02-QĐ/HU ngày 28/8/2020 của Huyện ủy Vân Đồn
28/08/2020 10: 52:00
Về bổ nhiệm, giới thệu cán bộ ứng cử
Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoàn 2012 - 2020
17/08/2020 09: 34:00
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025
11/08/2020 21: 34:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 485
Đã truy cập: 2655994