Trang chủ VB Huyện ủy
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
27/10/2021 10: 01:44
Công văn về việc kiểm tra, thay thế pano, khẩu hiệu cờ cũ hỏng
25/10/2021 08: 55:47
Công văn Về việc thực hiện Kết luận số 23/KL- TTr, ngày 09/9/2021 của Thanh tra tỉnh
25/10/2021 08: 52:22
Công văn số 530-CV/HU Về việc đề xuất các nội dung trọng yếu đưa vào chương trình công tác của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy năm 2022
25/10/2021 08: 46:32
Báo cáo Tổng kết quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý lĩnh vưc văn hóa văn học nghệ thuật
20/10/2021 08: 22:00
Công văn về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn Giám sát của UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh
15/10/2021 08: 34:45
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
15/10/2021 08: 30:47
Thông báo ý kiến chỉ đạo của TT HU về tổ chức lễ hội tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Sán Dìu huyện Vân Đồn
14/10/2021 15: 04:58
Công văn về việc triển khai Kế hoạch phối họp của BTG và Bảo hiểm xã hội tỉnh
13/10/2021 10: 51:19
Thông báo kết luận của BCH Đảng bộ huyện về kết quả kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai Nghị quyết
13/10/2021 10: 51:13
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 927
Đã truy cập: 3163327