Trang chủ VB Huyện ủy
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
24/05/2021 10: 03:53
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc thiết lập trung tâm điều hành của BCĐ, Ủy ban bầu cử trong ngày bầu cử
22/05/2021 10: 04:00
Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản.
21/05/2021 20: 45:27
Thông báo ý kiến chỉ đạo của BCĐ bầu cử cấp huyện về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
20/05/2021 14: 45:21
Thông báo ý kiến của BTV Huyện ủy về tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và phân công dự lễ khai mac bầu cử
20/05/2021 14: 45:16
Kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 và Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 23/3/2021 của BTV tỉnh ủy.
20/05/2021 14: 45:09
Thông báo số 03- TB/BCĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
19/05/2021 15: 06:11
Quy chế hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Vân Đồn năm 2021
19/05/2021 15: 05:57
Công văn số 322- CV/HU ngày 14/5/2021 về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022 . Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
18/05/2021 15: 20:49
Công văn số 319-CV/HU ngày 12/5/2021 về việc tập trung triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
14/05/2021 15: 09:36
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 2392794