Trang chủ VB Huyện ủy
Hướng dẫn tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển KTXH Tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm
06/10/2021 10: 50:49
Công văn 86-CV/BTG-TTCT Định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền trong tháng 10/2021
06/10/2021 10: 50:44
Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 10/2021
06/10/2021 10: 50:41
Công văn số 82-CV/BTG-TTCT Về việc lập hồ sơ dự giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh (giải búa liềm vàng) năm 2021
04/10/2021 14: 48:28
Công văn số 498-CV/HU Về việc triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "biên cương Tổ quốc tôi"
04/10/2021 14: 43:20
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
30/09/2021 10: 07:37
Công văn số 493-CV/HU Về việc tiếp tục thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca
29/09/2021 16: 05:11
Báo cáo số 174-BC/HU Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ...
29/09/2021 16: 05:04
Kế hoạch hội thảo khoa học cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Vân Đồn (chỉnh lý, bổ sung, tái bản) giai đoạn 1945- 2020
28/09/2021 10: 48:44
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vân Đồn
28/09/2021 09: 58:03
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 2655689