Trang chủ VB Huyện ủy
Quyết định số 1086-QĐ/HU Về việc giao biên chế công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2023
27/12/2022 08: 59:40
Công văn số 1135-CV/HU Về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023
27/12/2022 08: 59:32
Công văn số 1125-CV/HU Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư
22/12/2022 15: 17:34
Công văn số 1129-CV/HU về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong việc tham dự hoc tập quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
21/12/2022 09: 56:00
Công văn số 1124-CV/HU Về việc đôn đốc học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII
15/12/2022 10: 29:51
Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
15/12/2022 10: 19:31
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Huyện ủy Vân Đồn
14/12/2022 09: 30:17
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vân Đồn
14/12/2022 09: 30:07
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cảu Đảng đối với việc sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động NTTS
12/12/2022 10: 13:25
Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
02/12/2022 15: 09:04
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4474
Đã truy cập: 4664860