Trang chủ VB Huyện ủy
Hướng dẫn số 06-HD/HU Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
18/08/2021 21: 01:10
Kế hoạch số 73-KH/HU Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "người VN ưu tiên dùng hàng VN"
16/08/2021 16: 14:12
Báo cáo số 20- BC/BCĐ Tổng hợp nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
13/08/2021 16: 18:22
Kế hoạch số 71-KH/HU Công tác Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình hiện nay
13/08/2021 16: 18:18
Thông báo số 323-TB/HU Về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
13/08/2021 16: 18:14
Thông báo số 01-TB/HU Kết luận của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm
13/08/2021 16: 15:36
Kế hoạch số 72-KH/HU Học tập sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước
13/08/2021 16: 12:13
Quy chế số 09-QC/HU Hoạt động báo cáo viên và cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng
13/08/2021 16: 12:03
Quyết định số 556-QĐ- HU Thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng Covid- 19 diện rộng trên địa bàn huyện
12/08/2021 21: 12:13
Công văn số 434-CV/HU Về việc triển khai thực hiện Hệ thống danh mục bí mật nhà nước được ban hành theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
12/08/2021 21: 03:19
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 2655522