Trang chủ VB Huyện ủy
Thông báo số 02- TB/BCĐ ngày 13/5/2021 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 20216 trong thời gina chuẩn bị đến ngày bầu cử 23/5/2021
14/05/2021 14: 53:27
Thông báo số 02- TB/BCĐ ngày 13/5/2021 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 20216 trong thời gina chuẩn bị đến ngày bầu cử 23/5/2021
14/05/2021 14: 52:49
Công văn số 315-CV/HU ngày 11/5/2021 Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
13/05/2021 14: 40:46
Công văn số 314-CV/HU ngày 11/5/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Hội thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2020 - 2021
12/05/2021 08: 46:38
Kế hoạch số 52-KH/KU ngày 10/5/2021 Kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII); Chỉ thị 05- CT/TW
11/05/2021 09: 02:03
Thông báo số 17-TB/BCĐ ngày 8/5/2021 về việc kích hoạt quy trình truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
08/05/2021 08: 49:56
Thông báo số 207- TB/HU ngày 04/5/2021 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới.
06/05/2021 09: 20:28
Thông báo số 206- TB/HU ngày 04/5/2021 lịch công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 5/2021
06/05/2021 09: 20:18
Báo cáo số 89- BC/HU ngày 5/5/2021 báo cáo tháng 4 năm 2021
06/05/2021 09: 19:52
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
05/05/2021 09: 04:27
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 166
Đã truy cập: 2497703