Trang chủ VB Huyện ủy
Định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 8/2022
02/08/2022 16: 12:33
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII
28/07/2022 14: 37:46
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
25/07/2022 10: 27:06
Kế hoạch so kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-Ct/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
21/07/2022 15: 47:32
Thông báo số 642-TB/HU Kết luận của BCH Đảng bộ huyện về việc thông qua Đề án phát triển cây trồng bản địa trên địa bàn huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2025
20/07/2022 08: 46:46
Thông báo số 461-TB/HU thông báo kết luận của BCH Đảng bộ huyện về điều chỉnh bổ sung KH đầu tư công trung hạn.... năm 2022
20/07/2022 08: 46:43
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Vân Đồn
20/07/2022 08: 46:38
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
20/07/2022 08: 46:33
Thông báo Kết quả giám sát một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU
20/07/2022 08: 46:18
Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện quy định số 69-QĐ/TW và Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị
20/07/2022 08: 46:03
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1168
Đã truy cập: 3701246