Trang chủ VB Huyện ủy
Kế hoạch số 76-KH/HU Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 21/3/2013 của BTV tỉnh ủy về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí
20/08/2021 10: 46:20
Quyết định số 570-QĐ- HU Về việc thành lập BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2025
20/08/2021 10: 27:11
Kế hoạch số 74-KH/HU Triển khai thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của BTV Tỉnh ủy
18/08/2021 21: 03:13
Hướng dẫn số 06-HD/HU Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
18/08/2021 21: 01:10
Kế hoạch số 73-KH/HU Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "người VN ưu tiên dùng hàng VN"
16/08/2021 16: 14:12
Báo cáo số 20- BC/BCĐ Tổng hợp nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
13/08/2021 16: 18:22
Kế hoạch số 71-KH/HU Công tác Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình hiện nay
13/08/2021 16: 18:18
Thông báo số 323-TB/HU Về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
13/08/2021 16: 18:14
Thông báo số 01-TB/HU Kết luận của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm
13/08/2021 16: 15:36
Kế hoạch số 72-KH/HU Học tập sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước
13/08/2021 16: 12:13
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 288
Đã truy cập: 2760645