Trang chủ VB Huyện ủy
Báo cáo số 269-BC/HU Sơ kết 6 tháng thực hiện nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy và các Nghị quyết, Kết luận,văn bản chỉ đạo của cấp trên
14/07/2022 18: 33:47
Kết luận của BCH Đảng bộ huyện về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
14/07/2022 18: 33:44
Quyết định số 902-QĐ/HU Kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-Ct/TW của Bộ Chính trị
14/07/2022 18: 33:37
Kế hoạch số 152-KH/HU Kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị
14/07/2022 18: 33:33
Công văn số 903-Cv/HU Về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng và Kế hoạch số 121-KH/HU của BTV Huyện ủy
14/07/2022 18: 33:29
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý... sự nghiệp công lập
13/07/2022 07: 43:06
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của BBTTW Đảng về chỉ đạo, định hướng... chống tham nhũng
13/07/2022 07: 42:57
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của BBT TW Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu.... lịch sử đảng
13/07/2022 07: 42:54
Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc Văn phòng Huyện ủy Vân Đồn
11/07/2022 16: 22:21
Báo cáo số 265-BC/Hu Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII
11/07/2022 08: 52:40
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1330
Đã truy cập: 3701408