Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Kế hoạch Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện năm 2022
26/05/2023 10: 47:10
Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại hội nghị giao công tác 04 tháng đầu năm 2023
17/05/2023 10: 51:43
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã 4 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm
17/05/2023 10: 51:26
Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm tháng tháng 5 năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND huyện
05/05/2023 09: 51:26
Nghị quyết số 126/NQ- HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
11/04/2023 08: 55:10
Nghị quyết số 127/NQ- HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 đợt 1
11/04/2023 08: 55:07
Nghị quyết số 129/NQ- HĐND về việc điều chỉnh, sắp xếp lại các Tổ đại biểu HĐND huyện Vân Đồn khóa XX
11/04/2023 08: 55:03
Nghị quyết số 125/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
11/04/2023 08: 44:14
Nghị quyết 128/NQ- HĐND về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách huyện năm 2023 đối với các khoản chi đã xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ cơ sở để phân bổ
11/04/2023 08: 44:01
Nghị quyết 124/NQ- HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Vân Đồn
11/04/2023 08: 43:46
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1418
Đã truy cập: 4180039