Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của HĐND huyện Vân Đồn
26/06/2019 10: 49:00
v/v thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vân đồn
Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND huyện Vân Đồn
18/06/2019 14: 09:00
thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ...
Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của HĐND huyện Vân Đồn 26/06/2019
28/05/2019 16: 14:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 16: 02:00
v/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 16: 01:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 59:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện Vân Đồn
28/12/2018 15: 58:00
về việc điều chỉnh bổ sung nguồn vốn và danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 56:00
về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 53:00
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 51:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4946
Đã truy cập: 1527245