Trang chủ VB UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng co tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2022
04/06/2021 13: 04:26
Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2021
04/06/2021 13: 04:19
Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính từ ngày 31/12/2020 đến 31/5/2021
04/06/2021 13: 04:02
Kế hoạch triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021
04/06/2021 13: 03:56
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động 32/KH- UBND của UBND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mô trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện 6 tháng năm 2021
01/06/2021 16: 12:54
Công văn số 1424/UBND- TP về việc báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
01/06/2021 15: 58:42
Kế hoạch triển khai cuộc vận động" toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại" huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2030
01/06/2021 15: 58:39
Quyết định về việc thu hồi thửa đất số 138 tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 304 của UBND huyện Vân Đồn cấp ngày 20/5/1996 của hộ gia đình ông Trương Văn Hà thôn Tràng Hương
01/06/2021 15: 58:35
Công văn 1397/UBND- VP về việc chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/06/2021 15: 58:25
Quyết định công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đoàn Kết huyện Vân Đồn
01/06/2021 08: 47:35
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 304
Đã truy cập: 2389837