Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016
22/07/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
23/06/2016 15: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 27/6/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016
26/05/2016 10: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016
27/04/2016 09: 00:00
Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 21/4/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện
21/04/2016 09: 00:00
Kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 21/4/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện
21/04/2016 09: 00:00
Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Giấy mời số 142/GM-UBND ngày 20/4/2016
20/04/2016 11: 00:00
Hội nghị tổng kết công tác phong trào PCTT&TKCN
Dự thảo báo cáo Quý I năm 2016 của UBND huyện
25/03/2016 11: 00:00
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều  hành của UBND...
Dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện năm 2015
14/03/2016 15: 00:00
Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện
14/03/2016 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 186
Đã truy cập: 3876422