Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dựa thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016
18/12/2015 20: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2015; nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
11/12/2015 11: 00:00
Dự thảo báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2014; một số nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
04/09/2015 08: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015
06/08/2015 17: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo báo cáo
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015
04/07/2015 22: 00:00
Tải toàn văn dự thảo BC thu chi ngan sach 6 thang trinh HDND Bao cao thu chi ngan sach 6 thang nam...
Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
29/06/2015 14: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1162
Đã truy cập: 2609380