Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao công tác quản lý đô thị trên địa bàn khu đô thị Cái Rồng và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, giai đoạn năm 2017 – 2020”
10/04/2017 09: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp ngày 13/4/2017)
Tài liệu phục vụ họp triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể thao các cấp huyện Vân Đồn lần thứ VIII năm 2017
05/04/2017 11: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
24/03/2017 17: 00:00
(Phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 29/3/2017)
Tài liệu phục vụ hội nghị quán triệt phổ biến và triển khai luật thống kê năm 2015
06/03/2017 16: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2017
24/02/2017 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 28/3/2017
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017
21/01/2017 08: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 23/01/2017
Tài liệu phục vụ Họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11/2016
21/11/2016 10: 00:00
Tài liệu phục vụ họp ngày 17/11/2016
11/11/2016 11: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016
27/10/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 31/10/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
26/09/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 28/9/2016
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4459
Đã truy cập: 4664845