Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
26/09/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ cuộc họp UBND huyện thường kỳ ngày 28/9/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016
27/08/2016 09: 00:00
Tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016
22/07/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
23/06/2016 15: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 27/6/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016
26/05/2016 10: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016
27/04/2016 09: 00:00
Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 21/4/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện
21/04/2016 09: 00:00
Kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 21/4/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện
21/04/2016 09: 00:00
Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Giấy mời số 142/GM-UBND ngày 20/4/2016
20/04/2016 11: 00:00
Hội nghị tổng kết công tác phong trào PCTT&TKCN
Dự thảo báo cáo Quý I năm 2016 của UBND huyện
25/03/2016 11: 00:00
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều  hành của UBND...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 618
Đã truy cập: 4659157