Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015
12/01/2016 16: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016 (tài liệu phục vụ cuộc họp tổng kết công tác Tư pháp năm 2015, ngày 14.01.2016)
11/01/2016 16: 00:00
Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Bính Thân 2016
11/01/2016 10: 00:00
Dựa thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016
18/12/2015 20: 00:00
Dựa thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016
18/12/2015 20: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2015; nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
11/12/2015 11: 00:00
Dự thảo báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2014; một số nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 630
Đã truy cập: 3489423