Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016
25/02/2016 15: 00:00
Dự thảo báo cáo tháng 1
01/02/2016 11: 00:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều  hành của...
Dự thảo báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015
12/01/2016 16: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016 (tài liệu phục vụ cuộc họp tổng kết công tác Tư pháp năm 2015, ngày 14.01.2016)
11/01/2016 16: 00:00
Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Bính Thân 2016
11/01/2016 10: 00:00
Dựa thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016
18/12/2015 20: 00:00
Dựa thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016
18/12/2015 20: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2015; nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
11/12/2015 11: 00:00
Dự thảo báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 249
Đã truy cập: 3876485