Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2014; một số nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
04/09/2015 08: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015
06/08/2015 17: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo báo cáo
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015
04/07/2015 22: 00:00
Tải toàn văn dự thảo BC thu chi ngan sach 6 thang trinh HDND Bao cao thu chi ngan sach 6 thang nam...
Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
29/06/2015 14: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015
30/05/2015 17: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015
04/05/2015 15: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I/2015; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015
06/04/2015 08: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1045
Đã truy cập: 3701123