Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
05/11/2015 09: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2014; một số nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2015
02/10/2015 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
04/09/2015 08: 00:00
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015
06/08/2015 17: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo báo cáo
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015
04/07/2015 22: 00:00
Tải toàn văn dự thảo BC thu chi ngan sach 6 thang trinh HDND Bao cao thu chi ngan sach 6 thang nam...
Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
29/06/2015 14: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015
30/05/2015 17: 00:00
Tải toàn văn Dự thảo
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015
04/05/2015 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4575
Đã truy cập: 4664961