Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Báo cáo số 129/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 4 năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
27/04/2022 20: 14:00
Báo cáo số 101/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022
22/03/2022 15: 47:39
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022
22/02/2022 17: 40:00
Dự thảo báo cáo kết quả phát triển KTXH tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
28/01/2022 09: 22:21
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 02/12/2021)
29/11/2021 15: 43:31
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022
15/11/2021 14: 16:00
Biểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm 2021 chốt đến ngày 27/9/2021
28/09/2021 09: 40:58
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm (Tài liệu họp UBND huyện thường kỳ ngày 29/9/2021)
27/09/2021 17: 16:00
Báo cáo số 503/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 30/8/2021)
27/08/2021 15: 01:07
Báo cáo số 449/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
27/07/2021 09: 14:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4578
Đã truy cập: 4664964