Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 02/12/2021)
29/11/2021 15: 43:31
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022
15/11/2021 14: 16:00
Biểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm 2021 chốt đến ngày 27/9/2021
28/09/2021 09: 40:58
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm (Tài liệu họp UBND huyện thường kỳ ngày 29/9/2021)
27/09/2021 17: 16:00
Báo cáo số 503/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 30/8/2021)
27/08/2021 15: 01:07
Báo cáo số 449/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
27/07/2021 09: 14:00
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX)
29/06/2021 09: 01:55
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 31/5/2021)
28/05/2021 21: 18:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 29/4/2021)
27/04/2021 12: 15:11
B/c số 144BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ PT, KT-XH quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
23/03/2021 14: 49:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 980
Đã truy cập: 5388006