Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo tháng 8
23/08/2019 16: 32:00
Tài liệu phục vụ cuộc họp thường kỳ tháng 8
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
23/07/2019 10: 50:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
19/06/2019 09: 32:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 6/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
23/05/2019 11: 21:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 24/5/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
23/04/2019 08: 13:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 4/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
25/03/2019 08: 38:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 3/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
21/02/2019 08: 30:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 2/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019
23/01/2019 14: 06:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 1/2019)
Công văn số 2091/UBND-VP ngày 22/11/2018 của UBND huyện Vân Đồn
25/11/2018 20: 59:00
Tài liệu phục vụ họp ủy ban thường kỳ tháng 11 năm 2018
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018
23/10/2018 09: 46:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban thường kỳ
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4703
Đã truy cập: 4665089