Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
22/09/2017 17: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 26/9/2017)
Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
22/09/2017 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017
24/08/2017 08: 00:00
Tài liệu phục vụ họp triển khai công tác tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục huyện
11/08/2017 11: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017
26/07/2017 15: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 31/7/2017)
Tài liệu phục vụ cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ (ngày 28/6/2017)
26/06/2017 16: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017
26/05/2017 17: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5/2017)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017
25/04/2017 16: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 4/2017)
Dự thảo báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao công tác quản lý đô thị trên địa bàn khu đô thị Cái Rồng và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, giai đoạn năm 2017 – 2020”
10/04/2017 09: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp ngày 13/4/2017)
Tài liệu phục vụ họp triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể thao các cấp huyện Vân Đồn lần thứ VIII năm 2017
05/04/2017 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1010
Đã truy cập: 3701088