Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
21/06/2018 08: 57:00
(Tài liệu phục vụ họp ủy ban thường kỳ tháng 6/2018)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018
24/05/2018 08: 55:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 5/2018)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
23/04/2018 08: 13:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 24/4/2018)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
27/03/2018 08: 20:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 28/3/2018)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018
28/02/2018 13: 47:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 06/3/2018)
Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 14/11/2017 của UBND huyện Vân Đồn
14/11/2017 16: 00:00
Tài liệu phục vụ họp thường kỳ UBND huyện tháng 11
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác quản lý rừng - PCCCR năm 2016 -2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 - 2018
13/11/2017 14: 00:00
(Tài liệu phục vụ Hội nghị ngày 16/11/2017)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
27/10/2017 12: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 10 năm 2017)
Kế hoạch số 2041/KH-UBND ngày 09/10/2017 của UBND huyện Vân Đồn
09/10/2017 08: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
22/09/2017 17: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 26/9/2017)
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 4452849