Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
27/10/2017 12: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 10 năm 2017)
Kế hoạch số 2041/KH-UBND ngày 09/10/2017 của UBND huyện Vân Đồn
09/10/2017 08: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
22/09/2017 17: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 26/9/2017)
Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
22/09/2017 17: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017
24/08/2017 08: 00:00
Tài liệu phục vụ họp triển khai công tác tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục huyện
11/08/2017 11: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017
26/07/2017 15: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 31/7/2017)
Tài liệu phục vụ cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ (ngày 28/6/2017)
26/06/2017 16: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017
26/05/2017 17: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5/2017)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017
25/04/2017 16: 00:00
(Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 4/2017)
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 528
Đã truy cập: 4659067