Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
24/03/2017 17: 00:00
(Phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 29/3/2017)
Tài liệu phục vụ hội nghị quán triệt phổ biến và triển khai luật thống kê năm 2015
06/03/2017 16: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2017
24/02/2017 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 28/3/2017
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017
21/01/2017 08: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 23/01/2017
Tài liệu phục vụ Họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11/2016
21/11/2016 10: 00:00
Tài liệu phục vụ họp ngày 17/11/2016
11/11/2016 11: 00:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016
27/10/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 31/10/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
26/09/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ ngày 28/9/2016
Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
26/09/2016 17: 00:00
Tài liệu phục vụ cuộc họp UBND huyện thường kỳ ngày 28/9/2016
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016
27/08/2016 09: 00:00
Tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2016
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 3701185