Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công văn số 3597/UBND- CCTKV Về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu NSNN trên địa bàn huyện Vân Đồn
14/11/2023 15: 15:39
Báo cáo số 470/BC- UBND Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023
10/11/2023 18: 22:27
Công văn số 3564/UBND Về việc báo cáo xin ý kiến về phương án điều chỉnh một số nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện năm 2023 cho dự kiến hụt thu ngân sách cấp huyện
10/11/2023 18: 22:00
TỜ TRÌNH số 3522/TTr- UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023
10/11/2023 18: 17:00
Công văn số 134/TCKH V/v hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 (đôn đốc lần 2)
24/10/2023 09: 08:00
Thông báo số 127/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023
06/10/2023 14: 10:00
Công văn số 72/TCKH- NSvV/v rà soát báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng, giải pháp điều hành ngân sách 3 tháng cuối năm 2023
27/09/2023 15: 35:48
QUYẾT ĐỊNH số 2718/QĐ- UBND Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị dự toán cấp huyện do điều động biên chế (đợt 2)
09/09/2023 11: 25:40
QUYẾT ĐỊNH 2436/QĐ- UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Vân Đồn
24/08/2023 09: 59:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023
10/07/2023 16: 26:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1475
Đã truy cập: 4661861